Over Stichting Antwoord

In kwetsbare gebieden, daar waar volwassenen en kinderen leven in armoede, onderdrukking of gevangenschap, willen wij Gods Woord verkondigen, hoop verspreiden en liefde delen. We investeren in de plaatselijke kerk en ondersteunen de verkondiging van het Woord door te voorzien in Bijbels en trainingen. De kerk stimuleren we om uit te reiken naar de rafelranden van de maatschappij. Zo is de kerk een baken van licht in haar omgeving. Samen bidden we dat velen door dit werk onze Here Jezus Christus leren kennen.

         

 

SAMEN HEBBEN WE IN 2019

1500

Gevangenen bereikt

1250

Kinderen geholpen

900

Kerkleiders getraind

CORONA UPDATE

Corona raakt ons allemaal. De wereldwijde kerk van Jezus Christus moet nieuwe vormen zoeken om elkaar te ontmoeten. Maar de kerk leeft en is krachtig! Dat merken we ook in de projecten van Stichting Antwoord. We werken samen met lokale kerk in onze projectlanden. De kerk en de projectleiders vinden steeds weer nieuwe manieren om de projecten van Stichting Antwoord door te laten gaan.

Met in achtneming van de regels hebben we ook dit jaar in Hongarije zomerkampen waar het evangelie gedeeld is. In Oekraïne zijn er online ontmoetingen geweest met gevangenen en zijn ex-gevangenen samengekomen voor bijbelstudies. In Egypte hebben we juist aan eenzaamheid in de coronatijd veel aandacht kunnen besteden en in Kenia hebben we wat meer trainingen moeten geven omdat er minder deelnemers per groep aanwezig konden zijn. We zijn hiervoor dankbaar.

Ons werk gaat door en dat betekent dat het evangelie door gaat! Er zijn echter ook gebedspunten. Zo konden we dit jaar de gevangenis in Hongarije niet bezoeken en is ook een gevangenisproject in West-Oekraïne op een laag pitje gezet. Wilt u specifiek voor deze projecten bidden? Samen vormen we de kerk van Jezus Christus. Dank u voor al u meeleven en bemoedigingen. We houden u op de hoogte.

WIE IS STICHTING ANTWOORD?