SAMEN HEBBEN WE IN 2019

1500

Gevangenen bereikt

1250

Kinderen geholpen

900

Kerkleiders getraind

WIE IS STICHTING ANTWOORD?