De meest gestelde vragen over Stichting Antwoord

1. Hoeveel mensen werken er bij Stichting Antwoord?
Bij Stichting Antwoord werken 1,6 fte in Nederland. De directeur werkt full time, de administrateur werkt 1 dag en de management assistente werkt 2 dagen. In de projecten werken de meeste mensen tegen een laag lokaal salaris en met ontzettend veel vrijwilligers. Dat houdt kosten in de projectgebieden ontzettend laag.

2. Waarom heten jullie Stichting Antwoord?
Wij krijgen letterlijk vele vragen van kerken buiten Nederland om hen te ondersteunen bij zending en evangelisatie. Zij hebben Bijbels en opleidingsmateriaal nodig en goed Bijbels onderwijs. Wij geven dus antwoord op hun vraag.

3. Er zijn toch vele andere doelen die ook Bijbels verspreiden. Wat maakt het verschil?
Ons doel is niet de Bijbel op zich, maar de persoon in de Bijbel: de Here Jezus. Ons doel is dat mensen Hem door Zijn Woord en Geest leren kennen als hun Heer en Redder. Dan is de Bijbel als Gods Woord natuurlijk onmisbaar.

4. Zenden jullie zendelingen vanuit Nederland uit naar andere landen?
Nee, wij kiezen voor een andere manier van ondersteunen. In ontzettend veel landen wonen al christenen, daar hoeft geen zendeling meer naar toe. Wel hebben zij behoefte aan onderwijs en Bijbels. Door dit te faciliteren groeit de kerk.

5. Wat zijn de voordelen van jullie werkwijze?
Onze benadering en werkwijze grote voordelen heeft, zoals:
• groei: gemeenten evangeliseren en breiden uit
• zorgvuldigheid: mensen krijgen de juiste en goede geestelijke nazorg
• praktijkgerichtheid: wij werken met minimaal budget en beperken tijdverlies
• aansluiting: er zijn geen taal- en cultuurbarrières

6. Wat doen jullie in Nederland?
Wij kiezen ervoor om kerken te helpen hun blik naar buiten toe te richten.

7. Er zijn al zoveel goede doelen in Nederland. Waarom werken jullie niet samen met andere partijen?
Wij werken als een van de weinige goede doelen intensief samen met een ander goed doel: Stichting Dorcas. Zij verzorgen de hele back-office en controleren de meeste projecten van ons ter plekke. Daarmee garanderen wij een hoge mate van kwaliteit en betrouwbaarheid aan onze achterban.

8. Horen jullie bij een bepaalde kerk?
Nee, wij zijn interkerkelijk. De kerk is teveel verdeeld in verschillende denominaties. Soms is dat begrijpelijk, maar het is niet naar de wil van de Here Jezus, die heeft gebeden dat we één zullen zijn. Ons uitgangspunt is wel altijd dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is en dat er alleen door Jezus Christus, Gods Zoon, redding, verlossing en vrijheid mogelijk is. Onze projecten en de motivatie van de medewerkers in het buitenland worden daarop ook getoetst.

9. Waarom zou ik geld geven aan Stichting Antwoord?
We hebben een duidelijke christelijke identiteit en een duidelijke missie voor ogen. We zijn integer en betrouwbaar en met Dorcas hebben wij een goede partner. Met de genoemde voordelen van onze aanpak worden uw bijdragen goed besteed in het Koninkrijk van God!