Onze projecten

Gevangenenzorg

Gevangenzorg

Gevangenen ontvangen pastorale zorg, Bijbelstudies en vieringen. Geef om gevangenen voor een leven met Bijbels perspectief zonder criminaliteit. Lees verder.

Kinderevangelisatie

Logo Kinderwerk

Kinderen leren jong de Here Jezus kennen. Geef voor kinderleiders, evangelisatiemateriaal en Bijbels en plant Gods Woord in kinderenharten. Lees verder.

Training en toerusting

Logo Training en toerusting

Kerkleiders en voorgangers worden getraind en toegerust om hun gemeente te dienen en te laten groeien. Laat de kerken groeien: Geef voor trainers, studieboeken en Bijbels. Lees verder.