Sinds 2013 ondersteunt Stichting Antwoord een lokale organisatie in Ethiopië. Deze organisatie bereikt anders gelovigen met het Evangelie, traint evangelisten en plant nieuwe kerken.

Bijbels en training kerkleiders/evangelisten voor (nieuwe) kerken in Ethiopië

In het noorden en oosten van Ethiopië zijn nog veel mensen niet bereikt met het Evangelie. Samen met een lokale organisatie willen wij daar verandering in aanbrengen. Het verhaal van de evangelist Israël Kolil is typerend. Hij is enorm toegewijd om het Evangelie te verspreiden uit liefde voor zijn stamgenoten.

Israel Kolil is als evangelist actief onder zijn stamgenoten van de Berta-stam

De bevolking in dit deel van Ethiopië bestaat voornamelijk uit mensen die een ander geloof aanhangen en mensen die traditionele religies aanhangen. De weinige christenen die er zijn, hebben niet voldoende kennis om hun geloof door te geven.

Projectdoelstellingen 2018

  • In 2018 willen we 20.000 mensen in de regio’s Oromia, Amhara en Bersnhangule laten kennismaken met het Evangelie van Jezus Christus. We bidden dat 10% van hen uiteindelijk tot een levend geloof in Jezus Christus komt.
  • 40 nieuwe kerken stichten
  • 40 bestaande kerken toerusten voor evangelisatie en discipelschap

Waarom deze ondersteuning?

Lokale kerken hebben bijna geen geld om hun activiteiten uit te breiden. Stichting Antwoord wil concreet helpen door het financieren van:

  • Het uitdelen van Bijbels aan pas bekeerde mensen
  • Bijbelcursussen om de Bijbelkennis te vergroten aan zowel toekomstige evangelisten als aan pas bekeerden.
  • Het organiseren van conferenties om evangelisten toe te rusten en samen te brengen

Met uw hulp kunnen we in Ethiopië werken aan nieuwe hoop door middel van nieuwe kerken, met nieuwe leden en goed opgeleide evangelisten. Voor 2018 hebben we voor dit project € 10.000 euro nodig.