Het verhaal van pastor Rebecca Samuel

Voor de training werd de zondagsschool nauwelijks door kinderen bezocht en hadden we geen goed gekwalificeerde zondagsschoolleiders. We gaven het kinderwerk in de kerk namelijk nauwelijks aandacht. Maar na de training kwam er een geweldige verandering! Het werken met kinderen krijgt veel meer aandacht. Daardoor is het aantal kinderen dat naar de zondagsschool gaat enorm gegroeid. Nu slaan zij geen zondag meer over. Ze zijn erg enthousiast!”

Het getuigenis van Rebecca is slechts een van de vele verhalen die Stichting Antwoord binnenkrijgt. Verhalen die ons enorm bemoedigen.

Overzicht van het project

Doelgroep: 70 voorgangers in de omgeving van Loitokitok Sub County.

Doel: Toerusten en trainen in de basisprincipes van het christelijke geloof zodat zij hun gemeenten goed kunnen leiden als herders en leraars en de gemeenteleden tot volgelingen van Jezus Christus kunnen vormen.

Vakken waarin wordt onderwezen zijn: pastoraat, diaconaat, management en organisatie, evangelisatie en zending, discipelschap, preken, kinderwerk en financiën.

Over duurzaamheid gesproken

Eerder las u het getuigenis van Rebecca Samuel. In de periode maart 2014 tot en met april 2017 werden zij in een dergelijk project getraind in een ander deel van Kenia. Hun persoonlijke verhalen zijn erg bemoedigend, maar enkele andere resultaten mogen er ook zijn. “Kerken vanuit verschillende denominaties werkten actief samen bij het organiseren van verschillende (evangelisatie-)activiteiten. Hierdoor kwamen ruim 1.800 mensen tot geloof en stichten zij in 2016 zeven nieuwe kerken (twee meer dan verwacht). 43 kerken hebben zich actief toegerust en toegelegd op de begeleiding van HIV/aids-patiënten. Zodat de Liefde van Christus voor deze groep patiënten zichtbaar wordt. En natuurlijk: alle eer en dank zij aan onze Here God hiervoor!”.

 

Projectkosten 2018 € 24.000