Het grote gebod is: “Dat we God lief moeten hebben boven alles en onze naaste als onszelf”. In de praktijk gaat het nog wel met het liefhebben van God, maar als het om onze naaste gaat wordt de liefde al wat minder. Stichting Antwoord heeft de ervaring in Oost-Europa dat het grootste probleem in de kerken het lief hebben van elkaar is.

De meeste kerken in Albanië doen wel iets aan diaconie. Maar vaak is het niet structureel en georganiseerd. Voor sociale hulp zetten de kerken meestal buitenlandse contacten in, terwijl de kerk wel in staat is om de armen in en rond de kerk te helpen.

De kerken in Albanië willen daar wat aan doen. Ze hebben daarom Stichting Antwoord gevraagd om trainingen voor kerkleiders en gemeenteleden te verzorgen. Diaconie is niet alleen een opdracht voor diakenen, het is een opdracht voor alle christenen. Sinds een aantal jaar wordt deze training gegeven en dat is een groot succes. Daarom gaan we ermee door. Ook een aantal nieuwe kerken willen nu de trainingen organiseren. De drie pijlers waar de kerk op staat zijn: 1. Om de naam van God groot te maken, 2. Om de gemeente op te bouwen en te onderhouden, 3. Om te vermenigvuldigen.

Projectkosten 2018 € 4.000