Ik was gevangen en jij hebt mij bezocht (Mattheüs 25)

Ontzettend veel gevangenen zijn verstoken van goede lichamelijke en geestelijke zorg. Maar Jezus is hen niet vergeten en Hij wil dat wij hen niet vergeten.

Stichting Antwoord is betrokken bij gevangenen in Oekraïne, Rusland en Tanzania, die leven zonder perspectief, zonder toekomst. Weggestopt, ver weg van familie en vrienden en zonder de kans op een leven met Jezus Christus en zijn boodschap van liefde, vergeving en genade.

De Here God deed wonderen in de tijd van Paulus en Silas door hen te bemoedigen in de gevangenis (Handelingen 16). In deze tijd gebeuren er nog steeds wonderen en worden gevangenen gedoopt nadat zij door de Heilige Geest zijn aangeraakt en tot bekering zijn gekomen in de Here Jezus. Door deze wonderen ontsnappen gevangenen aan een leven met criminaliteit en ontvangen zij een leven met toekomst. Kortom, zij krijgen een kans om een nieuw leven te leiden!

Voor tieners hebben we een praktisch uitgewerkte Bijbelstudie, ideeën waarmee je elkaar en gevangenen helpt en een video met actiemateriaal waarmee zij voor gevangenen iets kunnen betekenen.

Wilt u tijd vrij maken om gevangenen met het Evangelie te bereiken?

Voor iedere 20 euro ontvangt een gevangene tijdens het Kerstfeest een pakket met verzorgingsproducten, het hele jaar door wekelijks bezoek en een Bijbel die hem de enige uitweg biedt om van binnenuit te veranderen en tot volle bloei te komen. Deze ontsnappingsroute willen wij hen niet onthouden.

1. Door met tieners (16-21 jaar) een ‘OMKEERCOLLECTE’ te organiseren. Zij krijgen per persoon 5 euro om deze te vermenigvuldigen. Net als in de gelijkenis van de talenten uit Mattheüs 25.

2. Via www.pifworld.com kun je je eigen actie starten.

3. Dit kan door een gift van 20 euro of een veelvoud hiervan.

4. Door een collecte aan te vragen bij uw kerk.

Informatiesets voor de ‘OMKEERCOLLECTE’ kun je opvragen door een e-mailtje te sturen naar: info@antwoord.org met als onderwerp ‘Informatieset gevangenen Oekraïne’. Dankjewel voor alles wat je wilt doen om gevangenen te helpen!

Het team van Stichting Antwoord

'Wij willen de liefde van Jezus laten zien'