Dankzij de steun van veel particulieren, kerken en bedrijven, kunnen we keer op keer onze projecten financieren. Bekijk onze jaarverslagen online:

Papieren versie
Een papieren versie van het jaarverslag kunt u aanvragen via info@antwoord.nl.

Ons beleid
Ons beleid over onder andere fondsenwerving, ons beleggingsbeleid en vele andere beleidsonderwerpen leest u in ons beleidsdocument.

Statuten
U kunt de statuten van ons hier downloaden