Ons geloof

We geloven in God die schepper is van de hemel, aarde en alles wat daarop leeft. Hij heeft mensen geschapen naar Zijn evenbeeld, met een vrije wil en Hij wil in verbondenheid met ons leven. Wij, als mensheid, hebben ons in de hele geschiedenis van hem afgekeerd en leven daarom in een gebroken wereld.

We geloven in de Here Jezus Christus, de zoon van God. Hij is op aarde gekomen om de relatie met God blijvend te herstellen. Onze zonde heeft Hij op zich genomen en Hij is voor ons gestorven. Na 3 dagen is Hij opgestaan en heeft de duisternis en de dood overwonnen. Hij leeft! Hierdoor kunnen we in Zijn naam weer in relatie met God leven. God heeft Hem alle macht gegeven, hij regeert in de hemel en de harten van wie Hem volgen en eens zal Hij over de hele wereld regeren met liefde, recht en gerechtigheid.

We geloven in de Heilige Geest die ons helpt Gods wil te doen en de Here Jezus Christus te volgen.

We geloven in Zijn Woord de Bijbel.

Onze missie

In kwetsbare gebieden, daar waar volwassenen en kinderen leven in armoede, onderdrukking of gevangenschap, willen wij Gods Woord verkondigen, hoop verspreiden en liefde delen. We investeren in de plaatselijke kerk en ondersteunen de verkondiging van het Woord door te voorzien in Bijbels en trainingen. De kerk stimuleren we om uit te reiken naar de rafelranden van de maatschappij. Zo is de kerk een baken van licht in haar omgeving. Samen bidden we dat velen door dit werk onze Here Jezus Christus leren kennen.

Bekijk onze werkwijze