Kinderevangelisatie

“Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan.”  – Psalm 78 vers 4

Op deze wereld leven 7 miljard mensen waarvan 27% kinderen zijn onder de 15 jaar. Dit zijn er bijna 2 miljard.  Hiervan woont een groot gedeelte in ontwikkelingslanden. 80% van de mensen die tot geloof komen, zijn kinderen jonger dan  15 jaar blijkt uit onderzoek. Kerken in Albanië, Egypte en Mozambique hebben Stichting Antwoord gevraagd hen te helpen met hun kinder- en jongerenwerk. Het ontbreekt hun aan voldoende kennis en middelen om kinderen te bereiken met het Evangelie.

Spurgeon schreef in zijn tijd al dat kinderevangelisatie een investering is in de kerk van de  toekomst. Samen bouwen aan de kerk van morgen.