TRAINING EN TOERUSTING

Vooral in Afrika zijn kerkleiders actief die geen solide theologische training hebben gevolgd.

Stichting Antwoord gelooft in de kracht van de lokale kerk. En in het versterken van de capaciteit van kerken zodat deze zich kunnen vermenigvuldigen en hun gegeven taak naar behoren gaan uitvoeren. Het gaat dan met name om het toerusten van de kerkleiders.

Daarom richt de pijler van Training en Toerusting  zich op het ondersteunen van trainingen voor (potentiële) kerkleiders, evangelisten en andere kerkelijke werkers. Zij vergroten zo hun vaardigheden en kennis voor hun kerk. Kerkleiders worden ook getraind in financieel management, verschillende bedieningen (jeugd- en kinderwerk), discipelschap, pastoraat, evangelisatie en hiv/aids bewustwording. Deze pijler richt zich ook op het opleiden van nieuwe kerkelijke leiders. Zij hebben nog geen gemeente, maar hun lokale kerk heeft hen gevraagd een theologische studie te volgen. Ook het ondersteunen van evangelisten die kerken trainen in hun evangelisatie-activiteiten en het vervolgens stichten van nieuwe kerken, horen onder deze pijler thuis.