We zijn een project gestart in het Kuku and Rombo gebied in Loitokitok Sub County in Kajiado County. Voor dit gebied is bewust gekozen omdat het kwetsbaar is. In het dagelijks leven gaan de mensen gebukt onder structurele armoede, moeilijke klimatologische omstandigheden, eenlaag opleidingsniveau (veel mensen kunnen niet lezen en schrijven), een slechte infrastructuur en culturele gebruiken, o.a. van de Masai stam, die de gezondheid schaden.
In dit gebied zijn 12 verschillende kerken. Ondanks dat lukt het de kerk niet goed om geloof, hoop en liefde te delen in haar omgeving. Weinig nieuwe mensen leren de Here Jezus kennen. Dit heeft een aantal oorzaken.

1. Echte gedegen kennis van de Bijbel en het evangelie ontbreekt. De voorgangers en kerkleiders hebben een slechte theologische kennis.
2. De Masai stam die in het gebied leeft, houdt er zijn eigen culturele gebruiken op na. Verschillende kerken hebben deze tradities aanvaard, wat leidt tot verwarring in de kerk.
3. In de loop van de tijd zijn de kerken steeds meer naar binnen gekeerd, ze zijn meer bezig met kerk zijn dan met evangelisatie en geestelijke groei.
4. Door de armoede in het gebied zijn er onvoldoende middelen. Ze missen, materiaal, expertise, leiders (talent) en financiële middelen, wat de groei van de kerk beperkt.
5. Over het algemeen worden de kerken door de voorgangers en kerkleiders niet adequaat geleid. Er is een gebrek aan vaardigheden.
6. Er is ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de kerk. Er zijn meer vrouwen dan mannen die deelnemen aan kerkactiviteiten.

Overzicht van het project

Doelgroep: 70 voorgangers in de omgeving van Loitokitok Sub County.

Doel: Toerusten en trainen in de basisprincipes van het christelijke geloof zodat zij hun gemeenten goed kunnen leiden als herders en leraars en de gemeenteleden tot volgelingen van Jezus Christus kunnen vormen.

Vakken waarin wordt onderwezen zijn: pastoraat, diaconaat, management en organisatie, evangelisatie en zending, discipelschap, preken, kinderwerk en financiën.

Het verhaal van pastor Rebecca Samuel

Voor de training werd de zondagsschool nauwelijks door kinderen bezocht en hadden we 

geen goed gekwalificeerde zondagsschoolleiders. We gaven het kinderwerk in de kerk namelijk nauwelijks aandacht. Maar na de training kwam er een geweldige verandering! Het werken met kinderen krijgt veel meer aandacht. Daardoor is het aantal kinderen dat naar de zondagsschool gaat enorm gegroeid. Nu slaan zij geen zondag meer over. Ze zijn erg enthousiast!”

Het getuigenis van Rebecca is slechts een van de vele verhalen die Stichting Antwoord binnenkrijgt. Verhalen die ons enorm bemoedigen.

 

Over duurzaamheid gesproken

Eerder las u het getuigenis van Rebecca Samuel. In de periode maart 2014 tot en met april 2017 werden zij in een dergelijk project getraind in een ander deel van Kenia. Hun persoonlijke verhalen zijn erg bemoedigend, maar enkele andere resultaten mogen er ook zijn. “Kerken vanuit verschillende denominaties werkten actief samen bij het organiseren van verschillende (evangelisatie-)activiteiten. Hierdoor kwamen ruim 1.800 mensen tot geloof en stichten zij in 2016 zeven nieuwe kerken (twee meer dan verwacht). 43 kerken hebben zich actief toegerust en toegelegd op de begeleiding van HIV/aids-patiënten. Zodat de Liefde van Christus voor deze groep patiënten zichtbaar wordt. En natuurlijk: alle eer en dank zij aan onze Here God hiervoor!”.