SEPA-machtiging

Door deze checkbox aan te vinken gaat u akkoord met verzending van dit formulier geeft u met ingang van heden toestemming aan Stichting Antwoord om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het vermelde bedrag van uw rekening af te schrijven en tevens toestemming aan uw bank om eenmalig of doorlopend het vermelde bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Antwoord. Omstreeks de 25e dag van elke maand schrijft Stichting Antwoord het vermelde maandbedrag van uw rekening af met vermelding van het Incassant ID NL40ZZZ412364100000. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Dorcas zal de ontvangst van dit electronische formulier schriftelijk aan u bevestigen. Wilt u donateur worden op naam van uw bedrijf of organisatie, of heeft u andere afwijkende wensen, neemt u dan contact op met Stichting Antwoord via info@antwoord.org