– Vervolg van de bijbelstudie –

Gelovigen kunnen namelijk ook misleid worden. Daarom zijn deze teksten ook van belang voor een gelovige. Vergelijk het maar met een smalle weg – de smalle weg van de waarheid. Hij is niet zo smal dat het onmogelijk is om in evenwicht te blijven, maar wel zo smal dat je goed moet opletten waar je je voeten neerzet. Aan beide kanten van de weg bevindt zich een ravijn. Als je je alleen maar concentreert op het ravijn aan de rechterkant, wordt het gevaar dat je er aan de linkerkant in valt groter, en andersom. Zo werkt misleiding ook. Die ravijnen zijn trouwens niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn grote verschillen mogelijk. Het meest populaire voorbeeld in de christelijke wereld is wel de tegenstelling tussen ‘wetticisme’ en ‘tolerantie’. Aan de ene kant heb je mensen die denken dat je geen goede christen bent als je je niet aan bepaalde regels houdt, en dat God je dan zeker zal straffen. Het enige glimpje genade bestaat uit het kruis, maar zelfs dat is haast onzichtbaar door het oerwoud van regels en veroordeling als je een misstap begaat. Aan de andere kant heb je mensen die eigenlijk alles prima vinden. Hoewel ze dat liefde noemen, is er maar zo weinig aandacht voor Gods gerechtigheid dat er nauwelijks meer een verschil is tussen goed en kwaad. Mensen die in dit ravijn gevallen zijn, willen vooral niemand kwetsen of beledigen. ‘Laten we nou gewoon een beetje lief voor elkaar zijn en zorgen dat we het met elkaar kunnen vinden.’ In deze kloof is nauwelijks aandacht voor Gods orde en zijn heiligheid. Het probleem met beide ravijnen is dat je het zelf vaak niet in de gaten hebt als je erin gevallen bent. Je denkt nog steeds dat je op de weg van de waarheid wandelt.

Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’
Als we ons verdiepen in zijn leven en in de dingen die Hij leerde, zien we dat Hij niet wettisch was, hoewel Hij ook niet doorsloeg naar de kant van tolerantie. Een van de dingen die Hij niet tolereerde, was wetticisme! Als wij in zo’n kloof terechtkomen, raken we verwijderd van God en van de volmaakte relatie die Hij met ons wil hebben. Daarnaast raken we gescheiden van de mensen die wel op de weg van de waarheid blijven wandelen. Dat is precies wat dood is – scheiding.

Een paar jaar geleden zag je overal armbandjes met de letters WWJD (What Would Jesus Do – Wat Zou Jezus doen). Als je erbij wilde horen, droeg je er een. Maar ik vraag me af hoeveel van de mensen die met zo’n armbandje rondliepen ook echt tijd namen om zich te verdiepen in wie Jezus was en wat Hij zou doen. De meeste mensen hobbelden gewoon door op de weg die hen goed leek. Sommigen geloofden dat Jezus ‘slechte mensen’ zou veroordelen (homo’s, abortusartsen, mensen die drinken of roken… vul zelf maar in) en dus deden zij dat ook. Sommigen geloofden dat Jezus zo veel van iedereen hield dat Hij ze uiteindelijk toch wel zou accepteren zoals ze waren, dus was er eigenlijk niets aan de hand. En dus deden ze ook niets.

Wat deed Jezus? Hij veroordeelde de zondaars niet; Hij wees ze de weg naar de Vader. Toch zag Hij de zonde niet door de vingers; Hij vergaf de mensen, maar zei er altijd bij dat ze niet meer moesten zondigen. Hij dwong mensen niet om Hem te gehoorzamen, maar Hij werd een dienaar. De mensen die Hem verkeerd begrepen en Hem kwaad deden, vergaf Hij. Jezus liet de wereld niet achter zoals Hij haar had aangetroffen. Hij veranderde de wereld met zijn waarheid. En nu roept Hij ons op om die verandering door te zetten. Hij heeft ons de kracht gegeven om zijn getuigen te zijn en om te bouwen aan zijn koninkrijk. Jezus vraagt van ons dat we zijn voorbeeld volgen, dat we God en de mensen om ons heen dienen en dat we Hem aanbidden in geest en in waarheid.

Let goed op – ook als je een kind van God bent. Die ravijnen zijn dodelijk. Maak je relatie met Jezus tot je allereerste prioriteit, dan zul je merken dat het bewandelen van de weg van de waarheid niet onmogelijk is – en zelfs minder moeilijk dan je dacht.

Voor welke ravijnen ben jij op dit moment bang? Wat weerhoudt jou ervan om de smalle weg te gaan?

Meer lezen over nog eens 149 spreuken?
Bestel het boek voor 19,95 euro (inclusief verzendkosten).
Hoe?

1. Maak 19,95 euro over op NL98 INGB 0000001166
2. Stuur een e-mail naar info@antwoord.org met uw naam, adres, telefoonnummer en woonplaats.
3. Wij sturen u het exemplaar zo snel mogelijk toe.