Over Stichting Antwoord

In kwetsbare gebieden, daar waar volwassenen en kinderen leven in armoede, onderdrukking of gevangenschap, willen wij Gods Woord verkondigen, hoop verspreiden en liefde delen. We investeren in de plaatselijke kerk en ondersteunen de verkondiging van het Woord door te voorzien in Bijbels en trainingen. De kerk stimuleren we om uit te reiken naar de rafelranden van de maatschappij. Zo is de kerk een baken van licht in haar omgeving. Samen bidden we dat velen door dit werk onze Here Jezus Christus leren kennen.

         

 

SAMEN HEBBEN WE IN 2019

1500

Gevangenen bereikt

1250

Kinderen geholpen

900

Kerkleiders getraind

WIE IS STICHTING ANTWOORD?