Projecten in 2020

Gevangenenzorg (jeugd) Oekraïne

€1.825 van €8.000 opgehaald

(Projectnr. 2050) In de plaats Lutsk in Oekraïne zien we om naar jeugdgevangenen van 14-18 jaar. Deze gevangenen komen bijna allemaal uit gebroken gezinnen, arme families of ze zijn wezen. Vrijwilligers van onze partner van Ukrainian Gospel Mission bezoeken deze jongeren elke week. Ze organiseren diensten, hebben gespreken met de jongeren en werken aan rehabilitatie. Na hun detentie staat de lokale kerk voor deze jongeren klaar. In de Kovel jeugdgevangenis zijn in de laatste 5 jaren 70 jonge gedetineerden tot geloof in Jezus Christus gekomen.

Ja ik ondersteun dit project met:

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €50,00

Kinderenzorg Mozambique

€1.245 van €3.000 opgehaald

 

(Projectnr. 2400) De kinderkerk rondom het centrum vlakbij Beira groeit en elke zondagmiddag zijn er tussen de vijftig en honderd kinderen die luisteren naar een verhaal, spelletjes doen en iets lekkers krijgen. Naast Manga zijn er nu ook kindermiddagen in Tica en Muda, verderop in de provincie. Op deze locaties wordt eveneens een maaltijd uitgedeeld. De kinderwerkers worden eens per jaar getraind zodat zij gemotiveerd en toegerust met de kinderen aan het werk gaan. Een middag bestaat uit liedjes zingen (met gebaren!), een Bijbelverhaal met verwerking en natuurlijk sport en spel. Vooral in het binnenland zijn de kinderkerken een welkome afwisseling op het saaie en zware bestaan van deze kinderen.

Ja ik ondersteun dit project met:

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €25,00

Gevangenenzorg (jeugd) Hongarije

€1.150 van €4.250 opgehaald

(Projectnr. 2301) In de jeugdgevangenis van Debrecen zitten 120 jongeren in de leeftijdscatergorie van 14 tot 18 jaar. Deze jongeren zijn al op jonge leeftijd met criminaliteit in aanraking gekomen. Sommige van hen hebben geen liefde gekregen tijdens hun opvoeding, voor anderen waren het verkeerde vrienden en voor weer anderen was het de armoede waardoor ze in de criminaliteit belandde. Elk van deze jongens heeft zijn eigen verhaal, vaak een liefdeloos verhaal. Hier brengen we liefde, hoop en toekomstperspectief.

Ja ik ondersteun dit project met:

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €25,00

Gevangenenzorg Oekraïne

€650 van €8.750 opgehaald

(Projectnr. 2051) In de zwaar beveiligde inrichting nr. 80 in Krivoy Rog mogen we Bijbelstudies geven. 200 gevangenen ontvangen christelijk onderwijsmateriaal. We ondersteunen daarnaast gevangenen met voedsel- en hygiëne pakketten en kleding. Vooral vrouwelijke gevangenen hebben het zwaar. De hygiënepakketten die ook maandverband bevat zijn zeer welkom voor deze vrouwen. In de gevangenis werken we aan rehabilitatie. Samen met de gevangenen denken we na over hun toekomst als ze vrij zijn. Bij vrijlating worden de gevangen opvangen door de lokale Baptistenkerk en kunnen ze gebruik maken van het baan- en trainingscentrum.

Ja, ik ondersteun dit project met:

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €25,00

Kinderenzorg Hongarije

€4.645 van €22.500 opgehaald

  

(Projectnr. 2300) Voor getraumatiseerde kinderen organiseren we samen met onze partner kinderkampen in Hongarije. Samen met de lokale kerk in Hongarije, Oekraïne en Roemenië zien we om naar de meest kwetsbare kinderen. Kinderen die in hun leven al veel hebben meegemaakt door oorlog, het verlies van een ouder, armoede of verwaarlozing. We organiseren voor hen een creatieve vakantieweek. Er is echté aandacht voor ze, we praten met ze, zingen samen en gaan samen met een creatief therapeut om een speelse manier wat meer de diepte in om ook lastigere thema’s bespreekbaar te maken. Ook vertellen we over Jezus en krijgen de kinderen allemaal een eigen Bijbel.

Ja, ik ondersteun dit project met:

 

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €25,00

Gevangenenzorg Tanzania

€225 van €5.250 opgehaald

(Projectnr. 5928) In erbarmelijke omstandigheden leven de gevangenen in de gevangenis in Arusha, Tanzania. Basisvoorzieningen ontbreken,  er is overbezetting, ziekte en depressiviteit. Het is mooi dat we hier met elkaar hoop mogen brengen. We ondersteunen de gevangenen in hun basisbehoefte zoals met lakens en dekens en spullen voor persoonlijke verzorging. Daarnaast zorgen we voor Bijbels en zondagsdiensten en ondersteunen we rehabilitatie activiteiten zoals ambachtstrainingen.

Ja, ik ondersteun dit project met:

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €25,00

Kinderenzorg Egypte

€9.675 van €22.500 opgehaald

(Projectnr. 2116) Samen met een lokale kerk in El-Minya hebben we een speciaal programma opgezet met oog voor de kinderen en hun ouders. Op een interactieve manier worden kinderen (weer)bij de kerk betrokken en horen ze over de liefde van de Here Jezus. Er is aandacht voor ze, échte aandacht. We richten ons op de ontwikkeling van kinderen met sociaal-, financieel- en Bijbelsonderwijs. We leren hoe ze liefdevol met elkaar om kunnen gaan. Jongens leren bijvoorbeeld dat hun zusjes geen tweederangs familieleden zijn, maar volwaardig meetellen in het gezin. Ouders leren aandacht te besteden aan de relatie tussen God en de mensen, aan het huwelijk en aan het opvoeden van kinderen.

Ja, ik ondersteun dit project met:

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €25,00

Toerusting kerk Kenia

€2.000 van €19.500 opgehaald

(Projectnr. 2140) We trainen kerkleiders in een het arme in het Kuku and Rombo in Kenia. Ons doel is om de lokale kerk in dit gebied te versterken. Antwoord kiest hier bewust voor omdat het uitzenden van evangelisten uit bijvoorbeeld Nederland vaak vele malen duurder is en het lang duurt voordat zij de cultuur en gebruiken snappen en een goede aansluiting vinden. We ondersteunen de kerk zodat zij zijn toegerust om écht met aandacht om te zien naar de kwetsbare mensen in het Kuku and Rombo gebied en in het bijzonder naar de Masaii stam. Samen gaan we voor een blijvende verandering.

Ja, ik ondersteun dit project met:

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €25,00