Schenken & nalaten


Schenken

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een schenking op te stellen zonder een akte op te maken bij de notaris. Je kunt het bedrag zelf overmaken of Stichting Antwoord machtigen. Vervolgens stuur je de ingevulde overeenkomst naar ons op. Wij vullen de velden verder in en sturen een getekend exemplaar retour. Deze akte geldt voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar.

Jouw gift is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Afhankelijk van je inkomen en leeftijd ontvang je dus een bepaald percentage van het jaarlijkse uitgekeerde bedrag terug van de Belastingdienst. Met de schenkcalculator kun je berekenen wat het fiscale voordeel is.

Nalaten

Misschien heeft u er nog nooit bij stilgestaan, maar naast schenken kunt u ook nalaten aan een goed doel. Zo kunt u Stichting Antwoord in uw testament benoemen tot (mede-)erfgenaam of tot legataris voor een vast bedrag. Ook in dit geval gaat uw financiële bijdrage naar het goede doel: Antwoord is als charitatieve en Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volledig vrijgesteld van erfbelasting. Ze betaalt dus geen belasting over erfrechtelijke verkrijgingen.

Praktisch
Nalaten bij testament kan in de vorm van een geldbedrag of een percentage van uw nalatenschap. Wanneer u geld of goederen wilt nalaten is het noodzakelijk om bij de notaris een testament op te laten maken.