Periodiek geven


Wat zijn de voordelen van een periodieke schenking met overeenkomst?

Deze vorm van structurele financiële ondersteuning is erg waardevol voor ons werk! Wij willen graag blijvend omzien naar gevangenen in Oost-Europa en Afrika en door periodiek te geven helpt u daar enorm bij.

Voor u zijn er ook voordelen. U hoeft geen rekening te houden met het minimum van 1 procent en maximum van 10 procent die gelden bij een eenmalige of structurele schenking. Uw schenking is namelijk volledig aftrekbaar.
U maakt langdurige projecten mogelijk, omdat de overeenkomst ons de zekerheid geeft dat u ons langdurig steunt.
U kunt meer bijdragen zonder dat het u extra geld kost.
Er is geen tussenkomst van een notaris nodig, dus het is zo geregeld.

Wanneer krijg ik belastingvoordeel?
Een volledig belastingaftrekbare periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw schenking is vastgelegd in een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ met Antwoord.
 • U legt uw schenking voor minimaal 5 jaar vast.

Hoe groot is mijn belastingvoordeel?
Uw belastingvoordeel hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw maximale belastingvoordeel is 52 procent.

Hoe zorg ik ervoor dat ik belastingvoordeel krijg?
U vult het gedoneerde bedrag in bij ‘persoonsgebonden aftrek’ wanneer u aangifte van uw inkomstenbelasting doet. Daar wordt gevraagd naar uw transactienummer. U vindt het transactienummer op uw overeenkomst periodieke gift. Het ANBI/RSIN-nummer van Antwoord is: 004935147

Hoe regel ik een periodieke schenking?

 • U downloadt de ‘overeenkomst periodieke gift in geld’.
 • U vult het formulier en eventueel de SEPA-machtiging in. Als u wilt, kunt u hier hulp bij krijgen.
 • U stuurt de formulieren naar:
  Stichting Antwoord
  T.a.v. Annemieke Schutte
  Antwoordnummer 61904 (geen postzegel nodig)
  1619 ZC Andijk

Wij ondertekenen de formulieren en voorzien deze van een transactienummer.
Hierna ontvangt u het formulier van ons terug voor uw eigen administratie.

Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies?
Neem dan contact met ons op.