Dream Academy: Omzien naar kinderen van gevangenen tussen 14 en 19 jaar oud. Dit doen we in het Dream Academy programma. Dream Academy is een meerjarig programma om kinderen van gevangenen te helpen hun dromen te verwezenlijken. De kinderen komen uit vaak arme gezinnen, met één van de ouders in de gevangenis. Hierdoor worden ze […]

Het verhaal van Ornela

Dream Academy:
Omzien naar kinderen van gevangenen tussen 14 en 19 jaar oud. Dit doen we in het Dream Academy programma. Dream Academy is een meerjarig programma om kinderen van gevangenen te helpen hun dromen te verwezenlijken. De kinderen komen uit vaak arme gezinnen, met één van de ouders in de gevangenis. Hierdoor worden ze vaak gestigmatiseerd en hebben ze weinig kansen om te slagen in de maatschappij. Het is dan ook van groot belang deze jongeren te ondersteunen, om de cirkel van criminaliteit te doorbreken en hen een hoopvolle toekomst te bieden.

Ornela:
Ornela is 16 jaar oud. Ze woont in een Elbasan met haar moeder, zus en broers, van wie ze de oudste is. Haar moeder werkt in de fabriek. Ze is slim en een hele goede leerling op school. In februari 2020 is ze gestart bij Dream Academy. Haar vader zit in de gevangenis wegens huiselijk geweld. Ornela heeft in het verleden erg veel leed meegemaakt omdat haar vader haar moeder mishandelde en ook psychologisch geweld gebruikte tegen Ornela en de andere kinderen.

Op een dag mishandelde haar vader haar moeder zo erg dat ze naar het ziekenhuis ging. Toen de politie haar vroeg wie haar had mishandeld, loog ze en vertelde ze dat ze van de trap was gevallen, maar hier kwam Ornela tussenbeide en vertelde dat haar moeder had gelogen en dat haar vader haar had mishandeld. Vanwege de getuigenis van Ornela zit haar vader sindsdien in de gevangenis.

De eerste  ontmoeting van ons met Ornela was erg pijnlijk, niet alleen om dit verhaal te horen, maar ook om te zien dat dit gezin in angst leefde omdat hun vader hen vanuit de gevangenis bedreigde. Ze moesten 1,5 jaar zonder elektriciteit leven omdat ze het zich niet konden veroorloven. De kinderen volgden hun lessen bij kaarslicht. We hebben de kinderen geholpen met schooltassen, met boeken en schoolspullen. Ook Ornela is begonnen met een cursus Engels.

Nu maakt Ornela deel uit van een plaatselijke kerk in de stad. Er is ook een persoonlijke mentor die helpt. Bij het eerste Dream Academy-seminar waar Ornela deel van uitmaakte, was ze erg blij. Haar moeder belde ons zei: “Hartelijk dank dat u Ornela deel heeft laten uitmaken van dit programma, want ik heb mijn dochter nog nooit zo gelukkig gezien….”