‘Dominee, wilt u alstublieft mijn vrouw bezoeken, ze heeft het heel erg moeilijk en ik ben zo verdrietig dat ik niets kan doen, alstublieft help mijn vrouw’. Een man komt na de kerkdienst in een gevangenis naar mij toe en probeert mij te overtuigen dat ik hem als diaconaal pastor kan helpen. Naast mijn werk […]

Kerken met Stip – door Hendrine Verkade

‘Dominee, wilt u alstublieft mijn vrouw bezoeken, ze heeft het heel erg moeilijk en ik ben zo verdrietig dat ik niets kan doen, alstublieft help mijn vrouw’.
Een man komt na de kerkdienst in een gevangenis naar mij toe en probeert mij te overtuigen dat ik hem als diaconaal pastor kan helpen.

Naast mijn werk als diaconaal pastor van Kerken met Stip ben ik gastpredikant in de gevangenissen. Als invaller stel ik mezelf dan voor en vertel heel in het kort wat Kerken met Stip voor vereniging is.
Het raakt mij hoe deze man zichzelf en zijn eigen situatie niet op de voorgrond zet maar juist benadrukt dat zijn vrouw het moeilijk heeft.
Ik leg deze man uit dat zijn vrouw zelf moet bellen naar Kerken met Stip met de vraag om hulp. De man vertelt dat zijn vrouw elke week op bezoek komt en dat het haar enorm veel kost om dat te doen. Ook vertelt hij dat ze geen familie heeft om op terug te vallen en buren die discrimineren omdat ze uit Kroatië komen.
In zijn situatie zette hij al zijn hoop op een wildvreemde, een voorbijganger, want dat ben ik als invaller.

Als ik ergens te gast ben dan vertel ik altijd dat Kerken met Stip een landelijk oecumenisch netwerk is van kerken. Dat Stipkerken een bewuste keuze maken om gastvrij te zijn voor mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en mensen met psychische problemen. Steeds meer wordt er vanuit gegaan dat iedereen zelfredzaam is. Dat is een mooi streven maar we zien om ons heen dat veel mensen niet zelfredzaam zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Ruim 15 jaar geleden is Kerken met Stip ontstaan vanuit het rooms katholiek en protestants justitiepastoraat. De stip is geïnspireerd op zogenaamde ´Hobo-tekens´, bij zwervenden in de VS zeer bekend. Dak- en thuislozen plaatsten een stip op de muur van een huis of instelling als men daar gastvrij ontvangen was. Dit om lotgenoten het adres aan te bevelen. Er werd in het justitiepastoraat gesignaleerd dat veel gedetineerden tijdens de detentie intensief gebruik maken van het pastoraat. En dat velen ook behoefte hebben aan pastorale zorg na de detentie. Zo zijn er inmiddels 65 ´Kerken met Stip´. Het is een netwerk met een grote variëteit aan protestantse, rooms katholieke, evangelische en migrantenkerken.

Kerken met Stip bieden niet alleen iets aan, maar willen vooral ook aangesloten zijn op de behoefte van de mensen om wie het gaat. Het kan dus zijn dat iemand niet direct behoefte heeft aan het bijwonen van een kerkdienst, maar wel aan praktische persoonlijke ondersteuning. Kerken met Stip willen outreachend zijn en op die plaatsen aanwezig zijn waar mensen anderen nodig hebben.

Ongeveer een week nadat ik in de gevangeniskerkdienst de man gesproken heb gaat de telefoon. Een voorzichtige vrouwenstem zegt: ‘Mijn man vertelde dat ik u mocht bellen, is dat zo? Ik heb niemand meer, mijn familie woont in het buitenland en mijn kinderen mag ik maar een keer per week zien. Ik wil zo graag iemand waar ik af en toe eens mee kan praten. Mijn buren maken ruzie en schelden mij uit omdat ik niet uit Nederland kom. Weet u iemand in mijn woonplaats waar ik mee kan praten?’. We praten nog wat door en nadat ik de telefoon heb neergelegd ga ik bellen met kerken in de woonplaats van de vrouw.

Ik vind een vrijwilligster die deze vrouw wil ondersteunen in haar situatie. Elke week bezoekt de vrijwilligster de vrouw en ze maakt kennis met de kinderen. Af en toe bel ik beide vrouwen op om te vragen hoe het met hen gaat. Beide vrouwen genieten van elkaars contact. Soms krijg ik een foto over de app met blijde gezichten en een dankwoordje.
Na ruim een jaar komt de man vrij en bezoekt de vrijwilligster beiden nog een aantal keren. Daarna is het niet meer nodig want ze krijgen een huis toegewezen in een andere woonplaats.

De passie voor mensen die in de knel zijn gekomen delen we met veel organisaties. Zo kwam ik ook in gesprek met Vincent van Stichting Antwoord en Ineke van ‘Ik teken ervoor’.
In dit geanimeerd gesprek ontdekten we dezelfde passie. We willen gaan ontdekken waar mogelijkheden zijn voor samenwerking of doorverwijzing naar elkaar. Om te beginnen is hier een introductie van de vereniging Kerken met Stip. Bovenstaand verhaal is een kleine inkijk van het werk dat we doen. Niet alle contacten zijn zo afgebakend als in dit verhaal. Er zijn mensen die hun leven lang een steuntje in de rug nodig hebben.

Wilt u meer weten over Kerken met Stip, kijk dan op onze website www.kerkenmetstip.nl